Politikerportrett 2015Kommunalråd og gruppeleder

Mobil: 916 66 537
E-post: geirmund.lykke@trondheim.kommune.no
Twitter: @environimus

Fast medlem i bystyret 2015-2019
Fast medlem i formannskap/bygningsråd 2015-2019
Varamedlem i Lønns- og administrasjonsutvalg 2015-2019
Leder i Klagenemnd 2015-2019
Fast representant til fylkesmøtet i KS 2015-2019
Varamedlem til Trøndelagsrådet 2015-2019
Fast medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet 2015-2019
Fast medlem i Kirkelig fellesråd 2016-2019
Varamedlem til Samferdselsforum for samferdsel i Midt-Norge 2016-2019
Varamedlem i Trebyen Trondheim 2016-2019
Styremedlem i Trondheim Symfoniorkester 2016-2019
Varamedlem i Partssammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim kommuner 
Fast medlem i Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

Adresse:
Trondheim kommune
Rådhuset
Munkegt. 1
7004 Trondheim 

Kontaktinformasjon, Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti, Prinsensgt. 10 A, 7013 Trondheim, Tlf. 73532220 
Kontaktinformasjon: Geirmund Lykke, Mobil 916 66 537  

www.krf.no/trondheim 
www.styrevervregisteret.no

ikon Parti og politikere