Sykkelandelen i Trondheim er ca 9 prosent, ifølge RVU 2013/2014. Bare Kristiansand har mer sykling enn Trondheim av de større, norske byene. Trondheim har som mål å doble sykkelandelen fram til 2025.

Det betyr en økning til 100 000 sykkelturer i snitt hver dag. Ifølge RVU var det 45 000 daglige sykkelturer i Trondheim i 2013/14. Dette tilsvarte en økning på 33 prosent siden 2009/2010.

Manuelle tellinger på bruene viser 50 prosent vekst i sykling til og fra Midtbyen i perioden 2010-2015.

I snitt sykler 15 prosent til jobb eller skole gjennom året. 22 prosent bruker sykkel til jobb og skole i perioden mai-oktober. Det tilsvarer henholdsvis 10 000 og 15 000 jobb-/skolesyklister. Sykkelandelen er størst på reiser mellom en og fire kilometer.

Ca 130 000 i Trondheim trenger mindre enn en time på å sykle tur/retur Torvet fra der de bor.

Ei telling i februar 2014 viste at vintersykling lå på 40 prosent av registrert sommersykling - anslagsvis 6-7000 sykkelturer per dag i Midtbyen. Vinteren 2014 var uvanlig mild og sykkelvennlig.

Hovednett for sykkel

Gjennom Miljøpakken satser Trondheim på en omfattende utbygging av anlegg for sykling. Et av målene i Miljøpakken er å ha på plass et godt, sammenhengende nett for sykling innen 2018. Et forslag til sykkelstrategi legger opp til at nettet skal måle 170 kilometer i 2025.

Kart over sykkelnettet i 2010.
Plan for sykkelnettet i 2025.

Miljøpakken bygger nå sykkelveger, sykkelfelt, sykkelbruer og andre typer anlegg. Se oversikt over Miljøpakkens sykkelprosjekter.

Det er utarbeidet et sykkelkart for Trondheim der du finner oversikt over alle sykkelruter i byen. En papirversjon (mer lesbar) får du ved å henvende deg til  Trondheim kommune, Bytorget i Erling Skakkes gate 14, eller ved Trondheim Folkebibliotek, hovedbiblioteket.

Areal- og transportplanleggingsmodellen (ATP-modellen) gjør det lettere å planlegge gode hovedruter for sykkeltrafikk i byområder. Informasjon om ATP-modellen

Andre aktuelle linker:

7planer Areal- og transportplaner