Bilde av Rita OttervikRita Ottervik  (Ap) er Trondheims ordfører. Hun representerer Arbeiderpartiet.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Tidligere yrker:

Organisasjonskonsulent 1998 - permisjon fra 1999

Politisk rådgiver ved statsministerens kontor 1996-1997

Politisk rådgiver ved statsministerens kontor 1996-1997 Sekretær i AUF 1992-1996 Konsulent, Studentsamskipnaden i Trondheim 1992 Organisasjonsmedarbeider Handel og kontor 1991 Ungdomssekretær AUF/LO 1989-1990 NHF- Norges Handicapforbund (permisjon)

Politiske verv:

Ordfører fra 10. oktober 2003 Bystyremedlem og kommunalråd 1999-2003

Nestleder AUF i Sør-Trøndelag 1997-1998
Landsstyremedlem Det Norske Arbeiderparti 1992-1996
Sentralstyremedlem og sekretær AUF 1992-1996
Fylkestingsmedlem 1988-1989

Stiftelsen Musikteatret, Styreleder (oppnevnt av Trondheim kommune) fra 2003-2008.
Trøndelag Teater, styremedlem fra 1. april 2004 til 13.11.2007(oppnevnt av Trondheim kommune).
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn - nestleder i representantskapet.

Andre verv:

leder av Kulturpriskomiteen

leder av Frivillighetspriskomiteen

medlem av Trøndelagsrådet

medlem av Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen

alle verv er oppnevnt av Trondheim kommune

Kontaktinformasjon  
Telefon: 72 54 61 11 / 72 54 61 15
Telefaks: 72 54 77 72 
Mobil: 952 63 011
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

ikon Parti og politikere