Trøndelag Europakontor i Brussel ble opprettet for en prøveperiode i 2001 med formål om å:

  • Bistå trøndersk næringsliv i internasjonalisering/ eksport
  • Bistå FoU-miljøene, skolene og bedrifter som søker deltakelse i europeisk samarbeid
  • Bistå regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk samarbeid

Involverte instanser er Trondheim og Steinkjer kommune, Høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag og fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag som alle er deltakere i en styringsgruppe: Europakontor ledningsgruppe.  For perioden 2003-2007 valgte
Formannskapet i møte 28.10.2003 ordfører Rita Ottervik inn i styringsgruppen. 

Formannskapet gav 16.12. 2003 tilslutning til at kontoret skal videreføres, og det samme ble også vedtatt i møte 24. juni 2008, for perioden fra 2009 og utover.

Europakontorets hjemmeside