Trondheim kommune skal oppnevner to av fem representanter til styret i Midtbyen Management AS, og vararepresentanter for disse to. Formannskapet oppnevner den ene representanten med vara, rådmannen den andre.

Formannskapet oppnevnte 12.01.2016 følgende:

Medlem: Geir Waage (Ap)      Vara: Bjarne Wist (H)