Skoleutvalg Charlottenlund videregående skole

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

1) Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.

2) Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.

3) Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:
Rektor
2 elevrepresentanter
2 representanter for de tilsatte
2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
1 representant for det lokale politiske system
1 representant fra Fylkestinget.

Formannskapet valgte 12.01.2016 Mathea Pedersen (Ap) som representant for det lokale politiske system i styret og valgte Mats Ulseth Ramo (FrP) som vararepresentant.