Legater du kan søke på i 2017

Legatene i Trondheim kommune består av sosiale legater og ett kulturlegat.  De sosiale legatene retter seg mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte innbyggere i kommunen. Kulturlegatet retter seg mot kunstnere og kulturarbeidere i Trondheim.   

Muligheten for å søke tilskudd fra de sosiale legatene lyses normalt ut hver høst, dersom avkastningen på det enkelte legat tillater det. Det må søkes på skjema som legges ut i forbindelse med den årlige utlysningen.

Kulturlegatet har egen søknadsprosess, nærmere informasjon finnes på siden www.trondheim.kommune.no/tilskudd/kulturstipend

Styret for legatene består av fem medlemmer, der fire oppnevnes av Trondheim bystyre for valgperioden.  Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er fast medlem i styret for de sosiale legatene, og kommunaldirektør for kultur og næring er fast medlem i styret for kulturlegatet.

Styremedlemmer i inneværende valgperiode er:

Valborg Sund (Ap), styreleder kulturlegat
Vara: Sissel Kveinå Tonstad (KrF)

Trude Kjeldstad (SP)
Vara: Finn Bostad (MDG)

Jon Ekeland (SV), styreleder sosiale legat
Vara: Torbjørn Bratt (V)

Monica Eidem Haugen (H)
Vara: Lars Magnussen (H)

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til styrets leder eller kontaktperson hos rådmannen.       

Kontaktperson for de sosiale legatene er seniorrådgiver Lars Mostad, mobil 917 60 143.

Kontaktperson for kulturlegatet er rådgiver Roald Birkelund, mobil 952 63 352.