Iflg. § 2 i statuttene for sosiallegatet, barnelegatet, eldrelegatet, utdannelseslegatet, funksjonshemmedes legat, institusjonslegatet og sjømannslegatet  skal styret  bestå av 5 medlemmer, 4 medlemmer m/varamedlemmer  oppnevnes av formannskapet  i Trondheim for valgperioden.  Direktøren for avdeling for oppvekst er fast medlem."

Iflg.  §2 i statuttene for kulturlegat skal styret skal bestå av 5 medlemmer, 4 medlemmer m/varamedlemmer oppnevnes av formannskapet i Trondheim for valgperioden.  Direktøren for avdeling for avd. Kirke og kultur er fast medlem."

Formannskapet oppnevnte 12.01.2016 styrerepresentanter til følgende legater for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019. Først refereres legatenes navn og formål, deretter styremedlemmene.

Styre for Storlegat nr. 1:
Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier i Trondheim.

Styre for Storlegat nr. II:
Barnelegat til økonomisk vanskeligstilte under 18 år.

Styre for Storlegat nr. III:
Utdannelseslegat for økonomisk vanskeligstilte barn, ungdom og voksne.

Styre for Storlegat nr. IV:
Eldrelegat for økonomisk vanskeligstilte over 60 år.

Styre for Storlegat nr. V:
Legat for funksjonshemmede i Trondheim.

Styre for Storlegat nr.VI:
Institusjonslegat til klienttiltak i sosiale institusjoner i Trondheim.

Styre for Storlegat nr. VII:
Kulturlegat for Trondheim.

Styre for Storlegat nr. VIII:
Stort sjømannslegat for Trondheim.

Fast 1: Valborg Sund (Ap)
Vara 1: Sissel Kveinå Tonstad (KrF)

Fast 2: Trude Kjeldstad (SP)
Vara 2: Finn Bostad (MDG)

Fast 3: Jon Ekeland (SV)
Vara 3: Torbjørn Bratt (V)

Fast 4: Monica Eidem Haugen (H)
Vara 4: Lars Magnussen (H)