Til styret for boligstiftelsen for perioden 2015-2019 er oppnevnt fra:

Trondheim seniorråd (tidl. Eldrerådet): 
Nils Nesjan med vara Lillian Dalager Bromseth


Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU): 
Liv Marit Løkken med vara Håvard Ravn Ottesen