Prima er et aksjeselskap der kommunen eier 60 % og Trondheim Røde kors 40% av aksjene. 

Valgt på generalforsamlingen 28.06.2016, med endring i formannskapet 27.06.2017:

Representant fra Trondheim kommune:
Styremedlem Trond Singsaas              Vara: Stine Hostad (valgt for 4 år)

Representant fra Trondheim Røde Kors:
Styremedlem Frank Wettland              Vara: Gunnar Halstadtrø (valgt for 1 år)

Representant med kjennskap til attføringsfeltet:
Styremedlem Anne Sophie Hunstad    Vara: Jan Håbrekke (valgt for 2 år)

Representant fra de ansatte:
Styremedlem Eva Reitan (valgt for 4 år i 2014)
Styremedlem Inger Lise Hansen (valgt for 4 år)
Styremedlem Kari Løvli (valgt for 2 år)

Varamedlemmer:
1. vara: Bodil Krokan (valgt for 4 år i 2014)
2. vara: Trond Arve Grytdal (valgt for 4 år i 2014)
3. vara: Sissel Helene Johansen (valgt for 4 år)
4. vara: Åse Stemshaug (valgt for 2 år)
5. vara: Jannicke Hegge (valgt for 2 år)