Bystyret valgte 10.12.2015 følgende til styret for Trondheim Parkering KF for perioden 2016-2019. Nyoppnevning av Line Bjørnstad som nestleder for Elin Marie Andreassen 25.08.2016:

Direktør: Stein Løberg

 Endring 14.03.17 (sak 41/17)