Det skal i henhold til Hovedavtalens del B §4, og Retningslinjer for personalforvaltningens §6.2 , i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partsammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre de avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Hovedavtalens B § 4 :
”Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte
utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellomkommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindrepartene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte.Det vises til kommuneloven § 25 . Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjerfor kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.”

Administrasjonsutvalget har ansvar for de overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer, reglement, instrukser og rutiner. Utvalget kan delegere deler av sin myndighet til rådmannen.

Medlemmer:

Politikere:

 Ola Lund Renolen (MDG), leder   

 Vara: Line Ingebrigtsen Fjørstad (MDG)

Sissel Trønsdal (Ap)

 Vara: Marek Jasinski (Ap)

 Erling Moe (V)

 Vara: Marte Løvik (Sp)

 Ottar Michelsen (SV)

 Vara: Geirmund Lykke (KrF)

 Ingrid Skjøtskift (H), nestleder

 Vara: Berit Tiller (H), Michael Momyr (H)

Hovedtillitsvalgte: 

 Svein Olav Aarlott (Fagforbundet)   Vara: Per Hjertaas (Fagforbundet), Gøril Rosten (Fagforbundet) 
 Janne Bjørnerås (Fagforbundet)  Vara: Arnhild Skaanes (FO), (Mona Berger (FO) permisjon), Runa Hjertø (FO)
 Torbjørn Solberg (NSF)  Vara: Eirin Berg (Utdanningsforbundet), Berit Lian (Utdanningsforbundet)
 Hege Slørdahl (Utdanningsforbundet)  Vara: Berit Lian (Utdanningsforbundet), Eirin Berg (Utdanningsforbundet)
 Øyvind Dalen Sørbøl
(Hovedsammenslutningen Akademikerne)

 Observatør med tale og forslagsrett

Mona Berge
(Hovedsammenslutningen YS)

Observatør med tale og forslagsrett

Administrasjonsutvalg