Ressurssenter

Kulturskolen skal være et ressurssenter for skoleverket og fritidskulturlivet i kommunen.

Salg av tjenester til skoleverket og fritidskulturlivet

Kulturskolen i Trondheim har ansvaret for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle barnehagesekken

Samarbeid med grunnskolen

Tiltak for å øke rekrutteringen i bydeler der det er liten dekning.

  • Fargespill
  • KulTur
  • SFO-kor
  • Andre grunnskoleprosjekt

I det offentlige rom

Som en helt naturlig del av skolens pedagogiske profil hører opptredener, forestillinger og utstillinger - framvisninger av elevenes arbeider.

Kulturskolens elever bidrar med kunstneriske innslag ved en rekke anledninger. Dette kan være innslag ved konferanser, møter, kommunale mottagelser, opptredener på sykehus og andre helse- og aldersinstitusjoner m.m. Det registreres årlig over 300 slike opptredener av TKKs elever. Denne virksomheten betraktes som en viktig del av skolens aktivitet og gis som et gratis tilbud til byens befolkning. Mange av "oppdragsgiverne" ønsker å gi noe tilbake til skolen. Eventuelle bidrag går til kulturskolens stipendfond.

Om kulturskolen

ikon kultur Kulturskolen