Trondheim kommune har siden 2006 satset på Kvalitet i SFO gjennom å videreutvikle ansattes kompetanse i Skolefritidsordningen (SFO). Prosjektet Kvalitetsutvikling i SFO bygger på allerede et godt etablert samarbeid i bydelsnettverkene for SFO-ledere og rektor.

Målet har vært å bidra til felles faglige løft, motivasjon for endring og erfaringsutveksling skolene i mellom. Det er et klart mål at alle skal med, og at hver enkelt enhet skal utvikles ut fra lokalforankring og etter sentrale føringer fra Trondheim kommune.

Trondheim kommunes satsning på kvalitetsutvikling i SFO har visst seg å være viktig for å få til en felles forståelse av hva kvalitet i SFO er for oss i Trondheim.

Kvalitetsutvikling i SFO:

 • Samarbeidet mellom SFO-ledernettverk og rektornettverk.
 • Prosjektleder og referansegruppe med representant fra hver bydel
 • Arrangere felles fagdager og kurs for SFO og skole
 • Samarbeid med Olavsfestdagene, SFO- barnas Olavsfestdag

 

I FN sin barnekonvensjon, artikkel 31 står det: 

"Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv"

I 2013 ble det tilføyd en kommentar til denne artikkelen:

"I mange deler av verden anses lek som bortkastet tid, som tid brukt på useriøs og uproduktiv aktivitet uten egenverdi. Foreldre, profesjonelle omsorgsytere og ansatte i offentlig forvaltning rangerer læringsarbeid eller arbeid for penger høyt, mens lek ses på som noe bråkete, skittent, forstyrrende og ødeleggende. I tillegg mangler ofte voksne den tryggheten, evnen og forståelsen som kreves for å kunne støtte opp om barns lek og for å kunne være sammen med dem på en leken måte. Både barns rett til å delta i lek og tidsfordriv, og den grunnleggende rollen det spiller for deres velvære, helse og utvikling, er lite forstått og lite verdsatt"
(FN, 2013, s. 11, 
oversatt av Sundsdal & Øksnes).

I henhold til FN sin barnekonvesjon er hovedmålet for SFO i Trondheim å ivareta alle barns rettighet til fri lek.

Satsningsområdene:

 1. Hele barnet hele dagen
 2. Barns medvirkning
 3. Relasjonsbygging

Hver bydel kan søke om prosjektstøtte fra Kvalitetsutvikling i SFO. Krav til søknad er at prosjektet kan tilbys alle ansatte i SFO i bydelene, og at tema er knyttet til et av satsningsområdene. Det skal foreligge budsjett og regnskap.

I 2014 ble det utarbeidet en rapport om kvalitetsutvikling i SFO i Trondheim: "Gi meg en sjanse til å skinne"

Referansegruppe fra bydelene:

 • Midtbyen: Linda Rønning, Nyborg skole.
 • Lerkendal: Geir Gundersen, Romolslia skole.
 • Heimdal: Kristin Nilsen, Saupstad skole.
 • Østbyen: Stian Rosvoll, Strindheim skole.

Kontaktperson for kvalitet i SFO:

Ingunn Elder
Fagleder Ila skole
Mobil: 905 05 121
E-post: ingunn.elder@trondheim.kommune.no

1barnogskole SFO - skolefritidsordning