Logopedisk senter er et byomfattende tiltak i Trondheim kommune, og skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og/eller skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter.

For mer informasjon om Logopedisk senter ringer du sentralbordet, 72 54 44 50.

Adresse: Mellomvn 5 (innkjøring via Anders Buens gt)
e-post Logopedisk senter

Henvisningsrutiner

Illustrasjon logopedisk

Hovedområder

Forsinket/avvikende språk-, lese- og skriveutvikling

Uttalevansker

Språkvansker hos barn

Stemmevansker

Ervervete språk-/talevansker; afasi, dysartri, apraksi, dysfagi

Taleflytvansker; stamming og løpsk tale

Diskrimineringsvansker på grunn av hørselstap / CI

Talevansker i forbindelse med leppe-/kjeve-/ganespalte

 

Om logopedisk senter

AnsatteEnhet for voksenopplæring