Hvis du ikke har elevplass, eller fylt ut søknad om elevplass / kurs, så må dette gjøres i tillegg.

  • Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 300.000.
  • Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved f. eks. separasjonsbevilling eller annet.
  • Søknadsfrister: 15.september (gjelder hele skoleåret)  og 15.januar (gjelder vårsemesteret)

Søk Friplass

ikon kultur Kulturskolen