På Kolstad skole bygger vi arbeidet vårt på verdiene FELLESSKAP - RESPEKT - KUNNSKAP.

Skolbygg
Kolstad skole ligger ei mil sør for Trondheim. Skolen har i dag ca 250 elever fordelt på sju trinn. Skolen ligger skjermet til i et nyrestaurert lavblokkområde med en spennende sammensetning av mennesker og kulturer, og samtidig veldig nært Bymarka. Skolens arbeid bygger på verdiene fellesskap, respekt og kunnskap, og utviklingsområdene våre er respekt/læringsmiljø og lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.
 Marka brukes nær daglig av ett eller flere trinn på skolen som har undervisning ute uansett vær- og føreforhold. Kolstad er Respekt-skole. 

Respekt logo2

 

 

Respekt for hverandre er en sentral verdi i et demokratisk samfunn, og familien og skolen er de viktigste institusjonene for å legge grunnlaget. I skolen er gjensidig respekt en verdi i seg selv og påvirker læring og trivsel positivt. Respekt for hverandre skaper verdighet. Dette arbeider vi kontinuerlig med på Kolstad.

Kolstad skole har også en særskilt satsing på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Vi samarbeider bl.a. med våre naboskoler Saupstad og Huseby, og Skrivesenteret i dette arbeidet. 

Skolen har gode samarbeidspartnere i området; idrettslag, svømmehall, idrettsanlegg, bibliotek, kafé, barnehager, sykehjem, ulike organisasjoner og fritidstilbud. I tillegg har skolen egen ballbinge og håndballbane.

Kolstad fotballarena

 

 

 

 

En av skolens viktige samarbeidspartner er kulturskolen. Hver tirsdag er kulturtirsdag. Da har elevene musikkundervisning, band, drama og kor med lærere fra Kolstad i samarbeid med lærere fra Trondheim kommunale kulturskole.

Velkommen til Kolstad skole!

Kolstad skole