Skolefritidsordningen er barnas fritid. Her legges grunnlaget for vennskap og toleranse.

SFO er fordelt på to baser, 1. trinn og 2.-4. trinn, det er ca 110 barn som benytter seg av tilbudet.

Kolstad SFO er et fritidstilbud for elever på Kolstad skole. SFO tilbyr leik, vennskap, trygghet og omsorg. SFO har ett tilbud hele året, fra 07.00-16.30. SFO har egen base, men samtidig  har vi tilgang av alle lokaler på skolen. Dette kan for eksempel være gymnastikksal, klasserom, musikkrom, og storstue. For øvrig har vi et flott ute- og nærområde.

Trondheim kommunes skolefritidsordning er en tilsynsordning. Vi legger likevel vekt på å gi barn et godt og variert tilbud med tanke på aktiviteter og innhold. Barna er med på å forme sin egen dag og har medbestemmelse når det gjelder valg av aktiviteter. Vi har et sterkt fokus på den selvvalgte frie leiken, men gir samtidig et aktivitetstilbud parallelt til de barna som ønsker det. Vi vil gjennom dette tilbudet nå så mange som mulig og legger til rette for tilbud innen fysisk aktivitet, forming, musikk og drama.

Velkommen til SFO!

Kolstad skole