Læremidler fra Saupstad skole, bestilling

Saupstad skole, Kattem skole og Ila skole (Trondheim kommune) utarbeidet i 2004 en egen lærebok for minoritetsspråklige elever i en mottaksfase. Læreboka har navnet "Bli med". I tillegg til læreboka, ble det utarbeidet tre ulike arbeidshefter tilknyttet temaene i læreboka: Arbeidsbok 1, Arbeidsbok 2 og Arbeidsbok 3.

Skriv antall og hvilke bøker som bestilles i feltet over.