Målsetting

Trondheim kommunale kulturskole (TKK) skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg.

Dette gjøres ved at TKK:

  • gir tilpasset undervisning til alle interesserte som ønsker tilbud ut over den undervisning de kan få i skoleverket forøvrig.
  • arrangerer konserter, utstillinger, forestillinger og andre former for framvisninger av elevenes virksomhet.
  • legger til rette for tverrfaglig samarbeid og samhandling
  • er et musikkpedagogisk kompetansesenter med støtte- og veiledningsfunksjoner både overfor grunnskolen, skoleverket forøvrig og kulturlivet.
  • legger til rette for møter mellom profesjonelle kunstnere og elever ved kulturskolen.

Fagplaner for musikk

Fagplan for sirkus

Fagplan for teater

Fagplan for visuell kunst

ikon kultur Kulturskolen