Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse.
Vi har eksistert siden 2004, og er arvtakere etter Trondheim kommunes arkiv som ble opprettet 1.januar 1946.

Vi er også en del Arkivsenteret Dora, et samarbeid bestående av statlige, kommunale og private arkiv.

I vår felles lesesal på Dora kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger i forbindelse med byggesaker, forskning, slektsgranskning, juridiske rettigheter og lignende.

 

 

 

Formidling

...legger til rette for gode og velfungerende publikumstjenester enten du besøker oss på Dora, sender e-post eller ringer. Herfra blir blant annet lesesalen og nettsidene administrert. Innsynsførespørsler, digitalisering av dokumenter og kommunens kopisenter hører også inn under formidling

Fagansvarlig, Rune Nordtømme.

Prosjekter

...sørger for at kommunen på best mulig måte nærmer seg fullelektronisk arkiv- og saksbehandling. System og utvikling arbeider målrettet mot å tilrettelegge for framtidens arkivdanning.
Fagansvarlig, Hilde Guldteig Lien

Dokumentforvaltning

...utfører arkivdanningsoppgaver internt i organisasjonen som innebærer journalføring, skanning og nedlegging av arkivverdig post. I tillegg har fagområdet som oppgave å gi råd og veiledning til kommunens enheter i arkivfaglige spørsmål. Sentralarkivet består av tre team som har hvert sitt ansvarsområde: Team magasin/ordning, Team organisasjon/oppvekst og Team byutvikling. 
Fagansvarlig, Kari Myhre

 

Ved siden av daglig drift har vi noen prosjekter vi jobber med.
Les mer på egne prosjektsider

Trondheim byarkiv