Brukere som er på behandlingsopphold i rusinstitusjoner fritas for egenbetaling.

Priser, avgifter og gebyr