Trondheim bystyre vedtar satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger i skolefritidsordningene.

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2017:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:             kr. 1 804  pr. måned

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:    kr. 2 691 pr. måned

 

 Satser for 2016:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:             kr. 1 760  pr. måned

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:    kr. 2 625 pr. måned

Oppholdstid inkluderer skolefrie dager.    

  • Kostpenger kommer i tillegg.
  • Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag.
  • Alle aktiviteter skal være gratis og tilgjengelig for alle i SFO.
    Det gjelder også eventuelle heldagsturer i skolens ferier.
  • Frist for oppsigelse av plass er en måned fra den 1. i måneden
  • Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med en måneds varsel.

 

Klageadgang:

Det er bystyret som bestemmer satser for foreldrebetaling og moderasjon. Dersom du ønsker å klage er formannskapet klageinstans.

 

Spørsmål kan rettes til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon:  979 96 100

Priser, avgifter og gebyr