GrunnlagVann Avløp 
   
 Årsgebyr for abonnenter med måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris 415  473
 Forbruksavhengig gebyr 11,43  12,89
 Årsavgift vannmåler, ½"-1"  255  
 Årsavgift vannmåler, 1½"  406  
   
 Årsgebyr for abonnenter uten måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris  415  473
 Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal)** 34,20 38,69
   
 Ordinært tilknytningsgebyr   
Tilknytningsgebyr per m2 bygningsareal (engangs) 51,58 51,58


Det er egne satser for  tilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruket.

Alle beløp i kroner
Alle beløp inklusive 25% mva

**)Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 12 omregnes til 3 m3.

Se og Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim

Spørsmål om gebyrene rettes til Trondheim bydrift, Tempevegen 22, tlf. 72 54 63 50.

  

Priser, avgifter og gebyr