Kloakkummer, septiktanker og latriner, betalingssatser 2017

Kloakkummer, septiktanker og latriner

Kr

Latrinerenovasjon: Pr spann for ukentlig tømming
Flere gangers ukentlig tømming økes avgiften med hva det koster pr spann for ukentlig tømming.

4615

Kloakkummer pr år (spyling eller tømming).

1466

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3

2232

- Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m3  (pr m3). 416

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg

464

Søknad om utslippstillatelse: Saksbehandlingsgebyr pr. søknad

10 000

Alle tall i kroner.
Alle tall inkludert 25% mva.

Spørsmål om gebyrene rettes til Trondheim bydrift,
Tempevegen 22, tlf. 72 54 63 50.

Priser, avgifter og gebyr