Fra Trondheim kommunes produksjonskjøkken:

Brukere som mottar flere middagsporsjoner per uke, betaler ut i fra meny og de porsjonene som faktisk er levert.

Levering av middagsmat til hjemmeboende koster kroner 88,50 per porsjon.

Priser, avgifter og gebyr