Dagopphold i institusjon, dagsenter og rehabiliteringssenter

For dagopphold i sykehjem betales 80 kroner per dag.

Brukeren betaler månedsvise rekninger for det antall dagopphold som er tildelt. Brukeren gis betalingsfritak ved sykdom. Brukere som av andre grunner ikke benytter dagtilbudet må allikevel betale. Varslingsfrist for å si fra seg dagtilbudet fastsettes til 14 dager. Brukere må betale for dagtilbudet i varslingsperioden.

Dagopphold på institusjon/dagsenter/rehabiliteringssenter inkluderer transport tur/retur, men ikke mat.

Det betales kr 80 per dag for mat ved dagopphold. Brukeren tilbys frokost, middag, kaffe. Det gis betalingsfritak for mat ved sykdom og når fraværet varsles minimum 2 dager på forhånd.

 

Priser, avgifter og gebyr