Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg

Kommunen fører et administrativt tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag overholdes.

Gjeldende sats fra 01.01.2016

Type avgift: Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg
Sats: 545,- inkl mva.

Kostnadene for tilsynet påhviler eier av fyringsanlegget med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-5, 3. ledd, jf. § 7-4, 4. ledd.

Priser, avgifter og gebyr