• Priser på vann til skip vedtas av Havnestyret. Trondheim havn bekjentgjør selv sitt regulativ og innkrever selv havneavgifter.

Priser, avgifter og gebyr