Saksbehandlingsgebyr for behandling av tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn, 2017

Skal du bygge eller grave på forurenset grunn?

Dersom grunnen er forurenset må tiltaksplan godkjennes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, av miljøsjefen i Trondheim kommune. Det må beregnes inntil 4 ukers saksbehandlingstid. Nye gebyrsatser for behandling av søknad om godkjent tiltaksplan er gjeldende fra 1.1.2017:

 Kategori Gebyrsats
 Terrenginngrep, enkel sak: 9 890 kr 
 Terrenginngrep, middels sak:  19 830 kr
 Terrenginngrep, komplisert sak:  29 725 kr
 Terrenginngrep, svært komplisert sak:  39 700 kr

 

Gebyrsatser er vedtatt i henhold til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Priser, avgifter og gebyr