Betalingsordninger (dele opp i flere avdrag)

Informasjon om betalingsordningene våre:
Bystyret har bestemt at kommunale eiendomsavgifter skal betales med fire terminer pr år. 2011 blir ett overgangsår til ny ordning og vi ha tre terminer. Fra 2012 vil det være fire terminer noe som gjør at fakturaen ikke blir like stor som med den gamle ordningen som hadde to terminer pr år. Men skulle det likevel bli problemer med å betale fakturaen innen forfall kan kommunen hjelpe deg.

Utsette betaling

Hvis det av gode grunner er vanskelig å få betalt fakturaen innen forfall. Er det er mulig å få utsatt betaling av de kommunale eiendomsavgiftene. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 for å gjøre avtale om utsatt betaling.

Dele opp faktura i avdrag

Det er også mulig å dele opp faktura for kommunale eiendomsavgifter i to avdrag. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 for å gjøre avtale. Merk! Du må ha gjort opp ditt utestående til kommunen innen faktura for neste termin kommer.

eFaktura og AvtaleGiro

Trondheim kommune tilbyr eFaktura og Avtalegiro på kommunale avgifter. De fleste nettbaker vil komme med forslag om dette når du betaler en faktura på kommunale eiendomsavgifter.

Viktig å betale.

Hvis man unnlater å betale kommunale avgifter så kan dette i værste fall føre til tvangssalg av din bolig! Det er defor viktig at de kommunale avgiftene blir betalt. Hvis du har problemer med å betale fakturaen innen forfall er det viktig at du kontakter Regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 og får å avtale en betalingsløsning.

Priser, avgifter og gebyr