Regnskapstjenesten får mange spørsmål angående regningen på Kommunale Eiendomsavgifter. Her finner du en forklaring på hvert enkelt punkt på fakturaen.

Forklaring til Fakturaen for kommunale eiendomsavgifter.

Hva betyr de forskjellige punktene på fakturaen for kommunale eiendomsavgifter?

Fakturaforfall:
Forfall 20 januar: perioden 01.10-31.12.
Forfall 20 april: periode 01.01-31.03.                                               
Forfall 20. juli: periode 01.04-31.06                                                 
Forfall 20. oktober: periode 01.07-30.09
NB: Reklamasjonsfrist på våre fakturaene er 14 dager fra fakturadato

 1. Eiendomsskatt: Eiendomsskatten er 5,75 ‰ av skattegrunnlaget for eiendommen (bygg og tomt). Skattegrunnlaget skal gjenspeile markedsverdien pr 1.januar 2004, med fratrekk på kr 500.000,- for hver godkjente selvstendige boenhet. 

 2. Feiegebyr: Feiegebyr betales årlig for feiing av pipe/r i din bolig. Feiing foretas etter vurdering fra Trondheim kommunale feiervesen, det skal feies minium en gang hvert 4. år. Dersom du har ildsted i boligen som ikke er i bruk, men er tilkoplet pipe må feiegebyr betales. Dersom ildstedet er plombert betales ingen avgift. Kontakt Trondheim kommunale feiervesen for spørsmål angående plombering av ildsteder.
   
 3. Avregnet vann: Det vannforbruk du har hatt i din bolig det siste år, i henhold til avlesning (gjelder de som har vannmåler). Man betaler vann pr m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m3 (1000 liter) vann koster kr 11,43 (inkl. mva.).
   
 4. Avregnet avløp:  Dette er mengden avløpsvann fra din bolig, det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt å måles også i m3. En m3 avløpsvann koster kr 12,89 (inkl. mva.)
   

Boliger uten vannmåler:

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler beregnes avgiften ut fra areal og da er prisen beregnet pr m2 (kvadratmeter) areal boligen din har. Prisen pr m2 er: kr 34,20 (inkl. mva.) + mva for vann og kr 38,69 (inkl. mva.) for avløpsvann. Men du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. Mange kan spare penger på å montere vannmåler i boligen hvis du har lavt forbruk.

 1. Gebyr som går til å dekke velikehold av kommunale vann og avløpsanlegg. Gebyret er kr 415 (inkl. mva) for vann, og kr 473 (inkl.mva) for avløp. Fast vann/fast avløp:
 2. Forskudd, Vann og Avløp: Estimert forbruk av vann og avløp for inneværende år.
   
 3. Betalt Vann og betalt Avløp: Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets betalte forskudd.
   
 4. Målerleie: (f.eks 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1" koster kr 255 (inkl. mva.). Større enn 1" koster kr 406 (inkl mva.).
   
 5. Restavfall/Papir/Plast: Renovasjonsavgift for tømming av søppel og leie av søppelkasser. Beløpet vil variere etter hvor stor søppelkassen din er. Hvis du har behov for endring av størrelse på søppelkasse kan du kontakte Trondheim Renholdsverk AS.

Priser, avgifter og gebyr