Helsesøsters kontortid på Kolstad skole: Hver mandag og onsdager i partallsuker.

Telefon: 72 54 98 10 / 91 11 22 74

Skolehelsetjenesten har kontor i skolens 2. etasje, ved administrasjonen.

 Informasjon om skolehelsetjenesten finner du her.

Kolstad skole