Vi tilbyr utleie av plass i arkivet, og bistår også med ordning og katalogisering av arkiv.

Våre arkivlokaler er svært godt egnet til oppbevaring av arkivmateriale på grunn av stabil temperatur og luftfuktighet.

Ta kontakt for råd og veiledning. 

trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Trondheim byarkiv