Bestilling av læremidler fra Saupstad skole

Saupstad skole, Kattem skole og Ila skole (Trondheim kommune) utarbeidet i 2004 en egen lærebok for minoritetsspråklige elever i en mottaksfase. Læreboka har navnet "Bli med". I tillegg til læreboka, ble det utarbeidet tre ulike arbeidshefter tilknyttet temaene i læreboka: Arbeidsbok 1, Arbeidsbok 2 og Arbeidsbok 3.

Lærebok - Bli med! Pris kr. 200,-

Arbeidsbok 1 - Bli med! Pris kr. 85,-

Arbeidsbok 2 - Bli med! Pris kr. 85,-

Arbeidsbok 3 - Bli med! Pris kr 85,-

Skriv ned antall og hvilke bøker som bestilles: