Framtidens byer var et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge. Målet var å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.

Vi må samarbeide for å bygge byer for framtiden. Med næringslivet, slik at klimavennlige produkter blir hverdagslige. Med staten, så ikke den legger store arbeidsplasser dit det ikke går buss eller trikk. Med innbyggerne, slik at vi hele tiden bygger byer der folk vil bo. Framtidens byer skulle sørge for nettopp dette samarbeidet.

Programmet gikk fra 2008 til 2014. De 13 byene som deltok var Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Framtidens byer i Trondheim

Flyfoto Trondheim

Internt i Trondheim jobbet vi på tvers av faggrupper for å nå både de nasjonale mål i Framtidens byer, og målene i Trondheims energi- og klimahandlingsplan.

Trondheim kommunes energi- og klimahandlingsplan

Kontakt oss

Simon Loveland - hovedkontakt i Framtidens byer, Trondheim

Epost: simon-james.loveland@trondheim.kommune.no

Tlf: 90288411

Framtidens byer