Illustrasjon Saupstad Kolstad 2020Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om gjennomføringen av områdeprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Målsettingene for Områdeløftet er at innen 2020:
  • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
  • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse skal styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
  • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
  • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

Satsingen bygger på  "Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020" som bystyret vedtok 23.mai 2013.

Status for hva som utføres i programmet finnes i menyen under.

Områdeløft Saupstad-Kolstad