Ressurssenter for hørsel og syn

Rådgivingskontor for døve og døvblindeHar du nedsatt hørsel og/eller syn? Er hverdagen noen ganger utfordrende og slitsom?

Åpningstid: kl 10.00-14.00 mandag, onsdag og fredag.
Tirsdag og torsdag etter avtale.
Tilbudet er gratis.

Ta kontakt - kanskje vi kan gi deg noen tips eller råd!

Ressurssenteret har kontorer i Gamle Døveskolen, Bispegata 9b 

helse Arbeid og aktivitet