Trondheim kommunes byvåpenTrondheims byvåpen er kommunens offisielle merke. Det kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten, kommunikasjonsenheten@trondheim.kommune.no hvis du er usikker på om du kan bruke byvåpenet. 

Byvåpenet kan ikke brukes i kommersiell hensikt for privatpersoner.

Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke byvåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, får byvåpenet (bildefil: .jpg eller .eps) tilsendt ved henvendelse til Grafisk senter. Telefon: 469 39 076. E-post: grafisk-senter.postmottak@trondheim.kommune.no

Organisasjonen