SUBrosa er et helsetiltak for menn og kvinner i rusmiljøet i Trondheim. Subrosa betyr: "I fortrolighet"

2 dager i uka er det åpent treffsted i egne lokaler i Olav Trygvassonsgt. 1. 2 etg., inngang fra bakgården.  
De som jobber i SUBrosa er erfarne helsearbeidere av begge kjønn. Tiltaket har psykiatrisk sykepleier og jordmor med gynekologisk undersøkelseskompetanse. I tillegg gir en kvinnelig gynekolog tilbud om diagnostisering og behandling 1 gang i uka ved helsestasjonen for rusmisbrukere i Kjøpmannsgt. 23.

Kontakt sykepleier Vibeke: 952 63 171 og jordmor Kathrine: 917 601 25, sykepleier Jan Erik Skjølås: 952 63 281.

Åpningstider kvinner: 
Torsdager 14 - 18 i Olav Trygvasonsgate 1. Kontakt Vibeke på 952 63 171 ved spørsmål.

SUBrosa menn har ikke egne åpningstider. Kontakt fagleder Jan Erik Skjølås, 952 63 281 ved ønske om oppfølging/ kontakt.

 

helse Akutte tjenester