Privat

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.30- 13.30.

Onsdag stengt.

Adresse: Båtsmannsgata 4, 4.etasje (Nyhavna)

E-post: tkbk@online.no

Telefon: 951 38 558

Informasjon om barnehagen
Årsplan
Eget nettsted

All post sendes til:
Aktiv åpen barnehage
Magnus den godes gt 8
7030 Trondheim

1barnogskole Barnehage