biblioteket

Områdeløft Saupstad-Kolstad har åpent programkontor på Saupstad senter. Kontoret ligger i Reier Søbstads vei 24 (samme inngang som biblioteket).

Kontortid:

  • Mandag kl. 14.00 - 19.00
  • Onsdag kl. 10.00 - 15.30

Det er også fullt mulig å nå oss på telefon eller møte oss utenom disse kontortidene.

Programleder Hilde V. Markussen: tlf 996 40060.

Programkoordinator Lene Markussen: tlf 957 94121.

 

E-Post: omradeloftsaupstadkolstad@trondheim.kommune.no

 

 

 

 

 

Områdeløft Saupstad-Kolstad