Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler er produkter som kan minske eller ta bort funksjonshindringer så du kan greie hverdagen så selvstendig som mulig.

Kortvarig  funksjonsnedsettelse?

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til nødvendig forflytning og personlig stell, hygiene som toalettforhøyere,  dusj- toalett -stoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer. Du kan selv ta kontakt, hente hjelpemiddel.

Norservice Hjelpemidler, telefon 73 84 39 00,  Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim. E-post: hjelpemidler@norservice.no

Lang(varig) funksjonsnedsettelse? 

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan du søke Nav hjelpemiddelsentralen om utlån av hjelpemiddel. se www.nav.no

   

 

 

Kontaktinformasjon:

Kommunale formidlere/ergo - og fysioterapeuter, syn- og hørselskontakter og hjelpemiddelteknikere fås ved direkte henvendelse eller ved Forvaltningskontorene for Helse- og velferdstjenester eller Barne- og familietjenester.        Finn din bydel  

 

 

 

Enhet for ergoterapitjeneste