Kulturenheten v/ KUBA inviterer lag og organisasjoner og FAU’er til samarbeid om barn og unges kultur- og fritidsaktiviteter.

Samarbeidsordningen er prosjektbasert og forankret i politisk vedtak om mål for Barnepakken 2011 (Formannskapssak: 254/11). ”Å stimulere frivillige lag og organisasjoner som jobber med barnekultur/ fritidsaktiviteter til å rekruttere flere og nye grupper barn i sine aktiviteter og å bidra til at nye aktiviteter utvikles.”

Hva prioriteres?
Tiltak rettet mot barn og unge som av økonomiske, kulturelle og/eller sosiale årsaker deltar lite i ordinære kultur - og fritidsaktiviteter prioriteres. Barn med minoritetsbakgrunn og barn med spesielle behov er eksempler på dette. Primært vil aktivitet som går over en periode støttes.

I tillegg til økonomisk støtte kan Kulturenheten v/ Kuba være en samarbeidspartner underveis i prosjektet og kan bistå i gjennomføringen på ulike måter, bla. med kulturfaglig kompetanse, idéutvikling og nettverk.


Kontakt og informasjon:
Send oss en henvendelse med beskrivelse av prosjektet, inkludert budsjett. Prosjekter vurderes fortløpende og tilbakemelding kan forventes innen 2-4 uker. Søkere kan inviteres til å presentere prosjektet for Kulturenheten. Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon.

Henvendelse sendes:
sissel.nestvold@trondheim.kommune.no
Tlf. 413 05 747

eller
Trondheim kommune
Kulturenheten v/Sissel Nestvold
Postboks 2300 Sluppen
7004 TrondheimOffentlige tilskuddsordninger:
Trondheim kommunes tilskuddsordninger
Kulturdepartementets tilskuddsordninger for barn og unge
Eksterne tilskuddsordninger (tilskuddstips) pdf-fil

 

ikon kultur Kultur, kunst og fritid