Trondheim representerer en viktig teknologi- og kompetansekjerne i Norge innenfor petroleumsområdet. Samspill mellom forskningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF i Trondheim og næringsliv har i flere tilfeller frembrakt banebrytende anvendbar teknologi som brukes på norsk sokkel og internasjonalt.

Trondheim kommune samarbeider løpende i Trøndelagsrådet for at de nye oljefeltene i Norskehavet skal danne grunnlag for verdiskaping på land i Trøndelag. Foreningen Midt-Norge Olje og Gass (MOLGA) ble stiftet 8. mars 2010. Medlemmer er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Aure, Hemne og Hitra kommuner. MOLGA skal være en pådriver og tilrettelegger for økt verdiskaping i Norskehavsregionen (Møre til Nordland) ved utvinning av naturressursene olje og gass i Norskehavet.