Trondheimsregionen har mange virksomheter innen energi og miljø - alt fra vind- og vannkraft til olje- og gassrelaterte virksomheter. Vi har et betydelig miljø på materialer, spesielt silisium. Et økende antall virksomheter jobber med løsninger for vannrensing, lokalt og globalt. Miljøteknologi er en voksende bransje i Trondheimsregionen. Vi har virksomheter som utvikler løsninger for den marine og maritime næring.