Reiselivet er viktig for å skape en levende by og lønnsomhet i næringslivet. De siste årene har reiselivet i Trondheim hatt en positiv utvikling, og vi jobber målrettet for at denne trenden fortsetter.  

Visit Trondheim er byens destinasjonsselskap. Trondheim kommune er en av de største bidragsyterne til selskapet. Visit Trondheim arbeider med å øke markedsandelen til konferansemarkedet. Videre har Visit Trondheim som oppgave å definere og utøve vertskapsfunsjonene og profileringsmarkedsføringen, selge og markedsføre samt medvirke til utviklingen av Trondheim og Trondheimsregionen som turist-, møte-, kultur- og arrangementsby.

Besøk Visit Trondheim