Ansatte som jobber med næringsutvikling

Marit Teigen Myrstad - telefon 93635909  Strategisk næringsplan, reiseliv, havbruk, internasjonalisering, sentrumsutvikling,  bedriftsetablering og tilflytting 
Birger Elvestad - telefon 95263249  Næringsrettet arbeid; næringsplan, innovasjon, entreprenørskap, bedriftsetablering og tilflytting, bedriftsnettverk, EU/EØS-kontaktperson, olje og gass
Hilde Østerås Berntsen, telefon 90844779 Kulturnæring
Jaya Thomlison , rådmannens fagstab - telefon 45135877 Entreprenørskap, innovasjon, student- arbeids- og
næringsliv, internasjonalisering, strategisk næringsplan, EU/EØS kontaktperson

6naring Næringsutvikling