Alle grunnskolene i Trondheim kommune har hvert sitt kulturombud. 
Kulturombudene har som hovedoppgave å være skolens kontaktperson for alle kulturuttrykk, være oppdaterte på DKS hendelser og spre informasjon til lærere/ elever.

Kulturombudsmøter 2017- 2018

Torsdag 28. september    14.00-15.30     Kulturombudsmøte  Prinsen kino
Torsdag 5.oktober    14.00-15.00   Kurs for nye kulturombud Olavshallen, 3. etg.
Torsdag 30. november    14.00-15.30   Kulturombudsmøte   NKIM
Torsdag 8. februar    14.00-15.30   Kulturombudsmøte Litteraturhuset
APRIL    08.30-15.00   Programslipp Informasjon kommer

Kulturpass

Kulturpass for skoleåret 2017-2018 vil bli utdelt på kulturombudsmøte 28.09.17. Passet gir gratis adgang innenfor vanlig åpningstid for 2 personer til institusjonene vi samarbeider med.

Kulturombud ved skolen

Oversikt over kulturombud. Denne listen blir oppdatert i september.

Rutiner for nye programtilbud

Alle skoler v/ kulturombud får melding når turneen er lagt ut. I tillegg blir det sendt en påminnelse en uke før turneen begynner. Følg jevnlig også med på www.dkstrondelag.no

Den kulturelle skolesekken