Elevarrangørkurs

Til kulturombud/ lærere!

Mange skoler har grupper med elever som arrangører. Disse elevene kan bl.a. ha ansvaret for å hjelpe kulturombudet til å forberede og ta imot skolekonsertene som kommer på besøk til skolene.

Om skolen ikke har en slik gruppe fra før eller dere ønsker å lære opp nye elever, kan dere nå få et kurs i elevarrangører deres skole. Kurset varer i ca 60-90 minutter. Skolen velger ut ca 4-6 elever til å være elevarrangør. Kurset vil ta utgangspunkt i en skolekonsert, men elevene kan også brukes som arrangører på andre hendelser. Det er opp til skolen å bestemme hvilke oppgaver elevarrangørene skal ha. Skolen og elevene vil på et slikt kurs få Kulturvert t-skjorter.

Her finner dere en sjekkliste som er fin for elevene å bruke i forkant av en DKS produksjon/ skolekonsert.

Om dere ønsker et kulturarrangørkurs, send en epost til guri.dodig@trondheim.kommune.no så kan vi avtale et tidspunkt som passer for din skole og elevene.

KUNST I SKOLER 2015-2017

Et prosjekt om hvordan brukermedvirkning kan føre til økt bevissthet om kunstneriske prosesser og eierskap til kunsten i nye skoleanlegg.

Trondheim kommune v/rådmannen for kultur og næring i samarbeid med DKS tok initiativ til forsøksprosjektet: ”Kunst i skoler”, om brukermedvirkning, kommunikasjon og formidling av kunstprosjekter i prosjekterings- og gjennomføringsfasen av nye skolebygg. Prosjektene ble utviklet av kunstnere og kunstfaglig prosjektleder i samarbeid med skolens ledere, elever, lærere, foreldre og foresatte ved skolene. Formidlingsdelen ble også rettet mot lokalsamfunnet generelt. Prosjektene hadde som mål å resultere i et grunnlagsmateriale for den videre prosessen med å etablere kunst i skoleanleggene, og representere brukermedvirkningen i utsmykningsprosjektene.

Det ble også utarbeidet en rapport, som viser eksempler på hvordan fremtidens kunst- og håndverksrom kan utformes og hva de bør inneholde basert på prosjektet ”Kunst i skoler”.

Den kulturelle skolesekken