Mange spennende IKT-selskaper er lokalisert i Trondheim og jobber tett med FoU-miljøene. I Trondheim har flere IKT start-ups utviklet seg til selskaper som kan vise til banebrytende teknologi. Videre har forskningsmiljøene på NTNU og SINTEF fostret flere ledende utviklere av mikroelektronikk.

6naring Næringsutvikling